توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری کلیسای امین و کلیسای سن جورجو ماجوره

 

ورود سیل آسای نور در آن ، ساختمان بزرگ دیگری را در نظر مجسم می کند که نور در آن نقش مشابهی بازی می کند و آن ساختمان ایاصوفیه در شهر استانبول است. در این ساختمان نه تنها حجم ساختمان در اثر نبوغ و جسارت نوآوری ساختمانی کاهش یافته بلکه….

در این فایل دو نمونه کلیسا با نام های ” کلیسای آمین” و ” کلیسای سن جورجو ماجوره” مورد تحلیل قرار گرفته است:

نمونه موردی اول-کلیسای آمین

موقعیت

ویژگی معماری

بررسی نما

نورگیری

پلان

و…

 

نمونه موردی دوم-کلیسای سن جورجو ماجوره

موقعیت

قدمت

تاریخچه

سبک بنا

ویژگی معماری

معماری داخلی

تصاویر