توضیحات کامل :

در این پروژه پاورپوینت مباحث حقوقي پيمانها و آشنائي با قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت) در ۴۵ اسلاید به طور کامل و جامع طبق شرح زیر بیان شده است:

۱-  رئوس مطالب

۲-  مباحث مهم حقوقی پیمانها

۳-  تعریف قرارداد و انواع عقود

۴-  تقسیم بندی عقود

۵-  شرائط اساسی برای صحت معاملات

۶-  سقوط تعهدات و قراردادها

۷-  انواع خیارات

۸-   ظرفیتهای قانونی جهت طرفین قرارداد

۹-   پیشگیری از مشکلات حقوقی و دعاوی مرتبط با پروژه

۱۰-  نکات مهم در طرح دعاوی مرتبط با پروژه

۱۱-  آشنائی با انواع قراردادهای ساختمانی(طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)

۱۲-  طبقه بندی کلی قراردادهای ساختمانی بر اساس موضوع قرارداد

۱۳-   قراردادهای خرید خدمات مهندسی ساختمان(طراحی و محاسبه)

۱۴-   قراردادهای اجرای پروژه های ساختمانی

۱۵-  قراردادهای نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی(نظارت مقیم و عالیه)

۱۶-  فصل اول: تعریف قرارداد:

۱۷-  مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی

۱۸-  توافق و پایبندی

۱۹-  تقسیم بندی پدیده های حقوقی:

۲۰-  – اعمال حقوقی: 

۲۱-  وقایع حقوقی: 

۲۲-   عقود نامعین 

۲۳-  فصل دوم:

۲۴-  تقسیم بندی عقود به لحاظ درجه اجباری که طرفین در حفظ پیمان خود دارند

۲۵-  عقد لازم: 

۲۶-  عقد جائز: 

۲۷-  عقد جایز در دو مورد الزام آور می شود

۲۸-  تقسیم بندی عقد به لحاظ اجرای آثار آن بصورت شرطی یا غیرشرطی

۲۹-  عقد منجّز:

۳۰-  عقد معلق: 

۳۱-  تقسیم بندی عقود به لحاظ تعهد دو طرفه یا یکطرفه از نظر مالی و اجرائی

۳۲-  تقسیم بندی عقود به لحاظ تعهد عینی یا تعهد دینی(عهدی)

۳۳-  فصل سوم :

۳۴-  شرایط اساسی برای صحت همه قرارداد ها :

۳۵-  قصد طرفین و رضای آنها :

۳۶-  قراردادی که واجد اعتبار قانونی نباشد دو دسته است 

۳۷-  فصل چهارم :

۳۸-  سقوط تعهدات و قرارداد ها :

۳۹-  فصل پنجم

۴۰-  انواع خیارات

۴۱-  در تعریفی که از عقد لازم داشتیم مطرح نمودیم که قابلیت بر هم زدن عقد لازم فقط در دو فرض امکان دارد:

۴۲-  و بسیاری موارد دیگر………………………

Image result for مباحث حقوقي پيمانها و آشنائي با قراردادهاي ساختماني (طرح و محاسبه، اجراء، نظارت)