توضیحات کامل :

پاورپوینت مطالعات طراحی فرهنگسرا

 

شامل مباحث اصلی :
مطالعات استانی و شهری | وضعیت توپوگرافی | بافت شهری | ویژگی اقلیم ها | مطالعات طراحی فرهنگسرا

ریزفضا های دقیق موردنیاز | استاندارهای دقیق مورد نیاز | نمونه مشابه ایرانی و خارجی

زیر مجموعه مباحث اصلی :

اهداف فرهنگسرا

عرصه بندی

ضوابط و استانداردهای طراحی ورودی

لابی

قسمت نگهبانی

کف ها

دیوارها

نورپردازی

بخش اداری

اتاق ریاست

امور دفتری

بخش آموزشی

آتلیه ها و گارگاه ها

کلاس های نظری

بخش نمایشی

آمفی تئاتر

گالری

حرکت و دسترسی گالری ها

نورپردازی گالری ها

بخش فرهنگی

استانداردها کتابخانه

استاندارد میزها

نورپردازی

بخش ورزشی

بخش خدماتی

پارکینگ

و….