توضیحات کامل :

 پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه , موضوع بازار قدیم دزفول

 

موضوعات اصلی  : 

معرفی و پیشینه تاریخی شهر دزفول

اقیلم
بافت شهری
معماری شهری
موقعیت جغرافیایی بازار
صنایع دستی
معرفی بازار قدیم  شامل بازارهای ( آهنگران , بزازان , خراطان , خرده فروشان )
کروکی از بازار قدیم
عکس از نماهای بازار

و…

 

مسائل پیوست :

بافت قدیم دزفول
محدوده بازار در بافت
راسته ها
دسترسی ها
جنس مصالح
ابعاد بازار
مجاروت ها
و…