توضیحات کامل :

پاورپوینت مطالعات معماری هخامنشیان

 

مطالب شامل معرفی کامل:
تاریخچه هخامنشیان
بناهای مهم
تل تخت ( تخت سلیمان)

آرامگاه کوروش

کاخ دروازه

کاخ بارعام کوروش

کاخ اختصاصی کوروش

کوشک های باغ شاهی

باغ پاسارگاد

مقبره کمبوجیه (زندان سلیمان)
پل پاسارگاد
کاخ شوش
کاخ آپادانا
کاخ شائور
ارگ وشهرشاهی
معبد آپادانا در شوش
تخت جمشید بخش های مهم ازمجموعه بناهای تخت جمشید
ستون در معماری هخامنشی
نقش برجسته ها در تخت جمشید
تاریخچه معماری صفه تخت جمشید

صفه تخت جمشید

تمامی مطالب همراه با عکس می باشد